Banner trang chủ

Công ty Behonex

CHUẨN MỰC QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG BEHONEX

Công ty cổ phần Ong Mật TP. HCM là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1976. Đến năm 1995 thực hiện chính sách thử nghiệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần Ong Mật là doanh nghiệp đầu tiên của TP. HCM được chọn và trở thành Công ty cổ phần Ong Mật TP. HCM cho đến ngày nay.

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần Ong Mật TP. HCM đã trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu mật ong của Việt Nam. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu qua nhiều nước Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á ... và đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Công ty đã xuất khẩu hàng chục ngàn tấn đạt tiêu chuẩn vào thị trường Hoa Kỳ.

BEHONEX EXPORT (CTY ONG MẬT TP. HCM)
14/06/2017
BEHONEX EXPORT (CTY ONG MẬT TP. HCM)
Phóng sự ngành ong mật